Privacy Policy

Prive verklaring: mterhorst.shop, gevestigd aan Burgemeester Vlamstraat 17 7101GK Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:
Aanbieder = ( https://www.mterhorst.shop) Burgemeester Vlamstraat 17 7101GK Winterswijk tel: +31 543 514218 Email: (info@mterhorst.shop)
M ter Horst is de Functionaris Gegevensbescherming van Aanbieder Hij/zij is te bereiken via Email
Persoonsgegevens die wij verwerken
Aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Email, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Aanbieder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
  realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
  bewaartermijnen van 6 maanden ,voor de volgende (categorie├źn: Voor- en Achternaam,
  Adres, Plaats, Email, Telefoonnummer) van persoonsgegevens.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Aanbieder deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
  het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke
  verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Aanbieder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
  inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
  aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
  gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
  gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
  bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen
  cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
  instellingen van uw browser verwijderen.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
  trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aanbieder
  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
  kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar
  u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
  correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
  intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
  sturen naar Email. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
  wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
  uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aanbieder wil u er
  tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Aanbieder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
  om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
  wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
  info@mterhorst.shop
  Winterswijk, april 2020